Dochodzenie odszkodowań

Dochodzeniem odszkodowań zajmujemy się z pasją. Naszym celem jest walka o najwyższe dobro naszych Klientów, dla których wsparcie finansowe związane z rekompensatą szkody oznacza lepszy rozwój i większe możliwości. Codziennie spotykamy się Klientami, których los boleśnie doświadczył. Dla nich dochodzenie odszkodowań jest ostatnią deską ratunku i szansą na lepsze życie. Dlatego też nasi pracownicy wzbogacają wiedzę i umiejętności w dochodzeniu odszkodowań, by jak uzyskiwać jak najlepsze rozwiązania dla swoich Klientów.

W najogólniejszej postaci odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie pomaga zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, których stan uległ znaczącym zmianom, w momencie pojawienia się zdarzenia wywołującego szkodę. Z pojęciem odszkodowania wiąże się pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej, która może zostać udowodniona poprzez łączne wystąpienie przesłanek takich jak bezprawność czynu, adekwatność związku przyczynowo – skutkowego i wina sprawcy wydarzenia.

Nasza Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za osoby, które poniosły szkodę na skutek wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, śmierci osoby bliskiej, wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy, poślizgnięcia lub potknięcia z powodu nienależytego utrzymania ciągów pieszych, dróg oraz innych obiektów, wypadku rolniczego, bezumownego korzystania z nieruchomości, zalania, pożaru, awarii sieci energetycznej, huraganu, innych ryzyk ubezpieczeniowych, kradzieży mienia lub Wadliwego lub nieprawidłowego działanie produktów.

Każda sprawa jest przez nas wnikliwie analizowana. Zawsze dążymy to korzystnych rozwiązań dla naszych Klientów, które całkowicie ich usatysfakcjonują. Proponujemy atrakcyjne warunki cenowe w trakcie dochodzenia roszczeń takich jak odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową, zarówno na mieniu i osobie, zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie, zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej, odszkodowanie za koszty leczenia, rentę, utracone zarobki, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną.

Naszych Klientów reprezentujemy przed stosownymi komisjami medycznymi, sądami pracy i sądami cywilnymi. Nasz zespół składa się z specjalistów w dziedzinie prawa, administracji i ubezpieczeń, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo przeprowadzić daną sprawę, na każdym etapie postępowania. Zajmujemy się przygotowywaniem odpowiednich wniosków i pism, a także gromadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej i policyjnej, która może stanowić istotny dowód w danej sprawie.

Mogą Państwo na nas liczyć w każdej sytuacji – od doradztwa po zakończenie postępowania związanego z danym roszczeniem. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność. Wspólnie odnajdziemy drogę do korzystnych rozwiązań, które pomogą Państwu stanąć na nogi i znów cieszyć się życiem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Strona używa plików cookies
Ok