Odszkodowania za pobyt w szpitalu

odszkodowania za pobyt w szpitalu

Odszkodowania za pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu jest często koniecznością, będącą efektem przebytej operacji, ciężkiej choroby lub urazu ciała. Niestety, wiąże się on nie tylko z dodatkowymi opłatami, ale także z utratą zarobków, które pozwalają nam żyć godniej i w większym komforcie. Obecnie co raz więcej instytucji ubezpieczeniowych oferuje nam polisy ubezpieczeniowe z dodatkową rekompensatą za pobyt w szpitalu lub innej placówce medycznej. W tym artykule, krok po kroku, postaramy się Państwu wytłumaczyć na czym polega odszkodowanie za pobyt w szpitalu i jak kształtuje się polityka towarzystwa ubezpieczeniowych w tym zakresie.

Wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu wiąże się z wystąpieniem kilku przesłanek, które zazwyczaj opisane są drobnym druczkiem w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zawartych w polisie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie chroni najczęściej ubezpieczonego w trakcie pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku wymagających hospitalizacji. Jednak pojęcie choroby i nieszczęśliwego wypadku ma znacznie węższy zakres, niż w normalnym stosowaniu tych zwrotów. Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania za chorobę, która rozpoczęła się w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej. Nie możemy więc liczyć na zwrot kosztów w sytuacji choroby rozpoczętej przed okresem trwania ubezpieczenia, a także choroby wrodzonej. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają także swoją odpowiedzialność co do nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej.

Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie wypłaty odszkodowania za pobyt w szpitalu występuję także wtedy, gdy hospitalizacja ubezpieczonego jest wynikiem ryzyka związanego z wykonywanym zawodem, lub uprawianym spotem. Bardzo często w polisie ubezpieczeniowej zawarte są klauzule, które wyłączają obowiązek wypłaty odszkodowania, jeśli nieszczęśliwy wypadek jest skutkiem uprawiania wspinaczki górskiej, nurkowania, uprawiania sportów zimowych, wodnych lub motorowerowych, ale także jakichkolwiek akty łamania przez ubezpieczonego obowiązującego prawa oraz zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi (np. zaczadzenie dwutlenkiem węgla). Ponadto ubezpieczyciele często nie wypłacają stosownych rekompensat w sytuacji gdy w trakcie pobytu w placówce medycznej, ubezpieczony zmarł.

Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera postanowienia o długości okresu karencyjnego. Karencja, najprościej rzecz ujmując, jest to okres, który musi upłynąć od momentu podpisania umowy, aby ubezpieczyciel był zdolny wypłacać odszkodowanie. Okres karencyjny chroni przede wszystkim interesy towarzystw ubezpieczeniowych przed wyłudzaniem nieprawnych odszkodowań. Analizując ogólne warunki ubezpieczeń poszczególnych ubezpieczycieli, spotyka się najczęściej okresy karencyjne trwające od 90 dni do nawet 6 miesięcy. Dla ubezpieczonego oznacza to, że nie może on spodziewać się wypłaty odszkodowania za pobyt w szpitalu, jeśli jest on wynikiem choroby, która rozpoczęła się w czasie trwania okresu karencyjnego.

Ogólne warunki ubezpieczenia znacznie ograniczają także prawo do wypłaty odszkodowania, w zależności od czasu trwania hospitalizacji. W wielu polisach występuje klauzula wyłączająca odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego, wtedy gdy pobyt w szpitalu trwa krócej niż 4 dni i dłużej niż 90 dni. Jeśli leczenie szpitalne trwa 93 dni, ubezpieczyciel może nam nie wypłacić odszkodowania za te 3 dodatkowe dni. Wielu ubezpieczycieli zabezpiecza także swoje interesy, wprowadzając do polis ubezpieczeniowych paragraf mówiący, o tym, że jeżeli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 90 dni, kolejne odszkodowanie za hospitalizację będzie wypłacane dopiero po 12 miesiącach od poprzedniej hospitalizacji.

Jeśli spełnimy przesłanki, zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, możemy liczyć na stosowną rekompensatą wydatków i strat, poniesionych w związku z pobytem w szpitalu. Dla wielu z nas jest to szansa na pokrycie kosztów związanych nie tylko z leczeniem, ale z potrzebami naszych najbliższych. Warto zadbać o sprawdzone i kompleksowe ubezpieczenie, zapoznając się z ogólnymi warunkami zawartymi w każdej polisie. Doradcy naszej Kancelarii odszkodowawczej pomogą Państwu wybrać najlepsze rozwiązanie, zgodne z Państwa potrzebami i możliwościami finansowymi. Zadzwoń do nas i sprawdź naszą ofertę.

Strona używa plików cookies
Ok