Ugoda z ubezpieczycielem, czy warto?

W dzisiejszych czasach odszkodowania i zadośćuczynienia odgrywają znaczącą rolę. Wynikiem nieprzewidywalnych zdarzeń losowych są sytuacje, w których potrzebujemy zaspokojenia naszych podstawowych interesów prawnych i finansowych. Kształtujące się systemy ubezpieczeń dają nam ogromną szansę na zabezpieczenie się przed ewentualną szkodą, która najczęściej przybiera postać straty lub uszczerbku na zdrowiu, a także śmierci osób najbliższych.

Mechanizmy dochodzenia odszkodowań, różnią się w zależności od danej instytucji, choć wcale nie zawsze ich celem jest dobro poszkodowanego. Placówki ubezpieczeniowe to firmy prywatne, które w głównej mierze powstają z chęci osiągnięcia zysku. Część z nas, nie chcąc czekać na rozstrzygnięcie sądowe, wybiera rozwiązania oferowane przez ubezpieczycieli. Wówczas instytucje ubezpieczeniowe proponują nam tak zwana ugodę, która polega na wypłacie w krótkim okresie 30 dni kwoty bezspornej. Nieświadomi faktu specjalnego zaniżania kwoty odszkodowań przez ubezpieczycieli zgadzamy się na wszystkie warunki ugody, zamykając sobie drogę do lepszych rozwiązań prawnych. Podpisanie ugody łączy się bowiem z zrzeczeniem się możliwości dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych.

Każda osoba ubezpieczona ma prawo wywalczyć stosowane odszkodowanie na dwa sposoby – w procesie dochodzenia należności od ubezpieczyciela prywatnego, oraz na drodze prawnej przed sądem cywilnym.

Wypłata odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową wiąże się z przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej. Cały proces rozpoczyna się w momencie zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Likwidator, który jest pracownikiem instytucji ma 7 dni na podjęcie czynności związanych z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, które wywołało szkodę. Podczas wizytacji, oceni on postać i wielkość szkody, a także zajmie się oszacowaniem wymiaru finansów, potrzebnych do zaspokojenia potrzeb poszkodowanego. Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów takich jak rachunek strat, zaświadczeń medycznych i protokołów policyjnych, zadaniem poszkodowanego jest dostarczenie ich do rąk pracowników stowarzyszeń ubezpieczeniowych. Po procedurze likwidacyjnej ubezpieczyciel decyduje o zasadności i wysokości odszkodowania, często proponując nam ugodę.

Dochodzenie odszkodowania może przybrać także formę postępowania sądowego. Poszkodowany powinien wnieść do sądu pozew, wyposażony w odpowiednie argumenty i powinien opłacić wpis do rejestru sądowego. Wniesienie sprawy na wokandę może trwać od 1 do 6 miesięcy, co znacznie wydłuży proces oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Proces sądowy, złożony z postępowania dowodowego i wysłuchania opinii biegłych trwa, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, do 6 do 8 miesięcy. Mimo długiego okresu wyczekiwania na zakończenie sprawy, odszkodowanie zasądzone przez sąd jest zazwyczaj większe, niż to, które proponują towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ugoda z instytucją ubezpieczeniową nie jest złym rozwiązaniem. Osoby poszkodowane, które poszukują środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, mogą liczyć na natychmiastową reakcję ubezpieczyciela. Jednak Ci, którzy pragną otrzymać słuszną rekompensatę, powinni próbować walki o jak najwyższe odszkodowanie, rezygnując z podpisania ugody.

Nasza Kancelaria proponując ugodę, zawsze zwraca uwagę na korzystne rozwiązania dla swoich Klientów. W większości przypadków, nasi Klienci otrzymywali wysoką kwotę bezsporną i mieli możliwość negocjacji lepszych warunków odszkodowania. Naszym zdaniem odszkodowanie to nie tylko likwidacja szkody, ale także zaspokojenie finansowe sytuacji, których często nie można przewidzieć w chwili orzekania, takich jak pogorszenie stanu zdrowia. Naszym Klientom oferujemy bezpłatne konsultacje, w trakcie których mogą się oni zapoznać z naszą ofertą i z zasadami wypłacania odszkodowań. Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na najwyższe sumy odszkodowawcze, ale także na profesjonalne usługi ubezpieczeniowe. Dla nas najważniejsze jest dobre samopoczucie naszych Klientów.

Strona używa plików cookies
Ok