Zadośćuczynienie po wypadku

zadośćuczynienie po wypadku dochodzenie wypłaty odszkodowania kancelaria

zadośćuczynienie po wypadku dochodzenie wypłaty odszkodowania kancelaria

Wypadki zdarzają się bardzo często. W naszej kancelarii na co dzień spotykamy się z ofiarami różnych zdarzeń losowych, które negatywnie wpływają na stan zdrowia i finansów. Każdy wypadek bowiem wywołuje skutki na płaszczyźnie finansowej, dlatego konieczna jest rekompensata szkody, która znacznie uszczupla zasobność portfela. Mimo, że system opieki społecznej zabezpiecza ofiary wypadków, sumy wypłacane na rzecz odszkodowania nie są wystarczające na pokrycie codziennych potrzeb związanych z normalnym funkcjonowaniem i jak najszybszym powrotem do zdrowia. Nasi Klienci mogą liczyć na wysokie kwoty zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu i poniesione straty związane z wypadkiem.

Zadośćuczynienie po wypadku jest jednym z sposobów wyrównania szkody niemajątkowej. Podstawą do przyznania środków w ramach zadośćuczynienia jest subiektywne uczucie niesprawiedliwości, straty, czy smutku, związane z zdarzeniem, które spowodowało daną szkodę. Przesłankami do roszczenie zadośćuczynienia pieniężnego są: odpowiedzialność sprawcy nieszczęśliwego wypadku z tytułu czynów niedozwolonych; charakter szkody niemajątkowej; ustalenie związku przyczynowego pomiędzy poniesioną szkodą niemajątkową, a zdarzeniem wskutek które szkoda nastąpiła. Zadośćuczynienie po wypadku pełni funkcję kompensacyjną, prewencyjną i represyjną i ma na celu pełne wyrównanie szkody niemajątkowej, jakiej doświadczyła ofiara danego wypadku.

Wysokość zadośćuczynienia jest ustanawiana na podstawie raportu dołączonego do akt sprawy przez pracownika, zajmującego się daną sprawą. Likwidator powołany z ramienia naszej instytucji przeprowadza dokładny wywiad z osoba poszkodowaną i zbiera informacje na temat wymiaru szkody i ewentualnych następstw dla zdrowia psychicznego ofiary wypadku. Na podstawie zgromadzonego materiału powołana w naszej kancelarii komisja orzeka o zasadności i wielkości kwoty zadośćuczynienia, która jest następnie wypłacana Klientowi w ciągu 30 dni. Podczas ustalania sumy zadośćuczynienia bierze się pod uwagę takie czynniki jak: poziom winy poszkodowanego, przyczynienie się poszkodowanego do straty, wiek poszkodowanego, intensywność i czas trwania cierpień będących skutkiem zdarzenia powodującego szkodę, trwałość skutków, znaczne oszpecenie wyglądu i kalectwo.

W trakcie wieloletniej działalności naszej Kancelarii spotkaliśmy się z wieloma przykładami wypadków. Opracowaliśmy także bazę najczęściej pojawiających się zdarzeń, które wywołują negatywne skutki w naszym życiu i w życiu innych osób. Do typowych wypadków możemy zaliczyć upadek na chodniku, upadek na oblodzonym kawałku drogi, wypadek komunikacyjny, wypadek w miejscu pracy , a także wypadki związane z uprawianiem sportów. Jednym z kryteriów które podlega naszej ocenie jest stan bezpieczeństwa na miejscu, w którym wystąpił dany wypadek. Często zdarza się tak, że ofiary wypadku obwiniają siebie samych winą za spowodowanie strat. Jednak szczególnie w miejscach publicznych, zabezpieczenie pieszych przed zagrożeniami, jest obowiązkiem Państwa lub właściciela budynku, który powinien zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Szkody są w wielu przypadkach wynikiem zaniechania przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na wysokie kwoty zadośćuczynienia, za straty spowodowane przez niedotrzymanie porządku i brak gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W naszej Kancelarii otrzymają Państwo niezbędną pomoc związaną z dochodzeniem zadośćuczynienia za straty niematerialne. Zajmiemy się zgromadzeniem odpowiednich materiałów dowodowych, a także przeprowadzimy niezbędne postępowanie związane z przyznaniem i wypłatą rekompensaty. Postaramy się o jak najwyższą sumę zadośćuczynienia po wypadku, która wpłynie na poprawę jakości zdrowia psychicznego. Zadzwoń do nas i zapoznaj się z naszą ofertą.

Strona używa plików cookies
Ok